רפואה משפטית
רפואה משפטית היא התמחות ברפואה שמטרתה ליישם את העקרונות והידע של מדעי הרפואה על מנת לעזור בפתרון בעיות בשטח המשפט ואכיפת החוק, ועל מנת לסייע לגורמי חקירה שונים בחקר האמת.
 
המונח "רפואה משפטית" כולל בחובו את תחומי ההתעסקות הבאים:
פתולוגיה משפטית – הענף ברפואה שעוסק בחקירת המוות - סיבת המוות, מנגנון המוות, זמן המוות, מקום המוות, הקשר הסיבתי בין חבלות או מחלות למוות וכו'.

רפואה משפטית קלינית – ענף העוסק בעיקר בחקירה ובפרשנות של מנגנוני חבלה באנשים חיים – זמן החבלה, מנגנון החבלה, הכלי שגרם אותה וכו'. חלק נכבד מהפעילות בענף זה עוסקת בבדיקת קורבנות תקיפה מינית או התעללות בחסרי ישע.

זיהוי נפטרים – תחום העוסק בזיהוי על פי אמות מידה מדעיות ומדדים ביומטריים, במי שלא ניתן לזהותו בהיכרות אישית.

רפואה משפטית היא תחום התמחות נפרד ושונה מפתולוגיה ורופא משפטי מתמחה בתחום זה ולא בפתולוגיה קלינית.
בעוד שמכון לפתולוגיה קיים בכל מרכז רפואי, ועבודתו מהווה חלק  מתהליך האבחון הרפואי, הרי שהרופא המשפטי אינו משרת בדרך כלל את מערכת הבריאות, אלא את מערכת המשפט או מערכת אכיפת החוק.
בישראל מקצוע הרפואה המשפטית מוכר כהתמחות נפרדת ע"י המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית משנת 1989. במדינת ישראל נמצאים כיום שבעה רופאים מומחים פעילים ברפואה משפטית, שניים מהם נמצאים בחברת מד"ן.
 
כמומחים בתחומם, מבינים אנשי מד"ן, כי המצב השורר במדינת ישראל סובל מאנומליה מובהקת, עת מגרש הראיות המדעיות המופקות באמצעות ידע של רופאים משפטיים מומחים, מופקד בידי המכון הלאומי לרפואה משפטית בלבד.
 
המצב בו קיימת דעה אחת ואמת אחת, סותר את דרך הטבע. בתי המשפט וגורמי החקירה במדינת ישראל נחשפים אך ורק לדעה אחת מתוך קשת רחבה ומגוון של דעות שפעמים רבות היא קיצונית ומרשיעה, ולגמרי אינם מודעים לכך כי בדרך כלל קיימות אפשרויות אחרות לפרשנות של הממצאים הרפואיים על כן יש מקום למתן האפשרות לקבלת דעה נוספת בתחום זה,  רפואה משפטית, כנהוג בעולם הנאור וגם כנהוג בארץ בכל תחומי הרפואה האחרים.
  
 
למידע בתחום רפואה משפטית ובנושאים נוספים בהם חברת מד"ן מתמחה כגון חו"ד פסיכאטרית, משפחות שכולות, עדכון משפחות, כרטיס חירום ועוד ניתן לפנות באמצעות לחצן צור קשר או באמצעות הטלפון.
iMoon פיתוח תוכנה